1970

دانلود فیلم Live Today Die Tomorrow 1970

فیلم ژاپنی Live Today Die Tomorrow محصول سال 1970 است که در آن میچیکو یامادا در برنامه کار دولت ژاپن پس از جنگ شرکت می‌کند که شامل تقریبا یک فارغ‌التحصیل دبیرستان از حومهشهر به توکیو می‌شود تا برای یک شرکت میوه کار کند. در گذشته اتفاقات وحشتناکی برای خانواده‌اش رخ دادو این توضیح می‌دهد که چرا Michio بعدها این همه کشتار را مرتکب شد

دانلود فیلم Dodesukaden 1970

فیلم Dodesukaden محصول سال 1970 است که در آن در گوشه هایی از زندگی مردمی که در یک محله ی فقیر در حاشیه ی رودی در حومه ی توکیوی مدرن زندگی می کنند …