پاکستان

دانلود سریال خدا و محبت

یک پسر از یک خانواده مدرن غنی، عاشق یک دختر از یک خانواده مذهبی می شود. این پسر به دنبال پیروی از عشق خود به خانواده اش سرکش است.

توضیحات : فصل اول این سریال دارای ۱۴ قسمت و فصل دوم سریال دارای ۲۳ قسمت می باشد که بصورت کامل قرار داده شد .